O firmě

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s .r. o. poskytuje  produkty a služby firmám, které provozují jakýkoliv vozový park a druh dopravy. Firma je průkopníkem ve vývoji telemetrických řešení pro potřeby firemní flotily v jakémkoliv typu, složení a využití. Začátky byly s jednoduchými produkty pro monitorování vozidel a strojů, když se ještě GPS technologienevyužívala a tuto klasiku firma zabezpečuje zákazníkům nadále. Hlavním zaměřením se však postupně staly komplexnější softwarové řešení pro fleet management s průnikem do nových podnikatelských oblastí. Každé řešení je s vazbou na pohyb, stav a výkony vozidel; činnost zaměstnanců a jakékoliv jiné požadované parametry sledování.

Dodáváme:

  • GPS monitoring
  • Telemetrické řešení
  • SW a HW řešení na míru zákazníka
  • Odborné konzultace, poradenství a školení
  • Servisní služby

Náš cíl

Jsme zapáleni pro užitečné softwarové řešení, které neskončilo jednorázovým použitím. Zázemí, zkušenosti a získané know-how chceme využívat pro partnerství a optimální spokojenost zákazníka.

Naše vize

Pokračovat v inovacích řešení. Přinášet nové možnosti využívání softwaru nejen při monitorování vozidel a strojů a nejen v dopravě. Zobrazit důležitost telemetrie v moderních IT řešeních, bez kterých nelze spravovat flotilu efektivně, ať jste v obchodě, službách, dopravě, stavebnictví nebo průmyslu…