Software Smart TDM

Software nezapomíná. Lepší data, lepší byznys

Monitorování vozového parku v současnosti představuje službu, která jednoznačně vede k úsporám. Finančním, časovým, personálním. Je neoddělitelnou součástí správy vozidel. Jak tohoto reálně a na poprvé dosáhnout? Základním předpokladem je vhodný monitorovací software. Protože používání nedostatečného monitoringu a nepřesných dat vede ke špatným rozhodnutím. Věnujte tedy pozornost datům a zavedení informačních technologií. Telematický software Smart TDM spojuje kancelář s vašimi vozidly. Díky přesným informacím identifikuje, vyhodnocuje skutečný stav z reálně zaznamenaných dat on-line. Progresivní IT řešení, které vám pomůže, pokud jste nespokojeni se současným stavem, kdy pracujete s neúplnými daty, nebo vám data chybí.

Vlastnosti Smart TDM

 • nezávislé sledování a automatické vyhodnocení různých parametrů provozu
 • bohatá funkcionalita
 • architektura server-klient
 • dostupnost na více technologických platformách
 • mobilní aplikace sledování vozidel a přeprav
 • jednoduché intuitivní ovládání
 • přehledné uspořádání oken zvyšuje komfort pracovního prostředí
 • více možností v uživatelské konfiguraci a při generování reportů
 • sdílení informací na různých uživatelských úrovních
 • rozšířené možnosti mapových podkladů
 • komunikace a konektivita s novými technologicky vyspělejšími telematickými jednotkami
 • zabezpečené API rozhraní – poskytování a integrace údajů do jiných softwarů
 • správa a provoz systému na našich bedrech
 • bezpečné uložení a pravidelné zálohování dat, protože nedostupnost nebo ztráta dat ohrožují zakázky nebo dokonce existenci firmy

ROZDÍLY MEZI SMART TDM A PŘEDEŠLÝMI VERZEMI

Příjemná evoluce s rostoucím počtem uživatelů

 • jednodušší, výhodnější a neomezené používání softwaru
 • nová dokonalejší infrastruktura
 • komunikace a konektivita se současně využívanými i celkem novými telematickými jednotkami
 • nové funkce a reporty
 • nový decentní vzhled a lepší ovládání
 • lehká uživatelská konfigurace
 • více možností nastavení, popisů, definicí vstupů
 • nové API – vylepšená integrace údajů s vnitropodnikovými IS
 • bezstarostná správa a provoz pro uživatele – systém běží na našich serverech včetně archivace a
 • zálohy dat
 • bez nutnosti instalace softwaru, map – uživatel si „bere“ data ze serveru a v daném momentě má vše
 • dostupné s okamžitým upgradem
 • neomezené datové přenosy při přenosu dat z vozidel do softwaru
 • levnější servisní péče

Výhody Smart TDM – řeší skutečné potřeby zákazníků

 • funkcionalita, používání, správa a podpora za jediný poplatek
 • inteligentní management dat provozu vozidel
 • správa údajů a dokumentů provozu vozidel
 • různé funkcionality monitoringu vozového parku, ale také vývoj na míru
 • automatické aktualizace a bezplatný upgrade
 • ochrana dat – management, archivace, zálohování, obnovitelnost v případě havárie
 • flexibilní nastavení zákaznických kritérií se zřetelem na specifické požadavky
 • bezpapírové procesy, jasný a profi reporting
 • nástroj plánování a kontroly – přesné konzistentní údaje o provozu různých flotil v jednom programu
 • nástroj na zlepšení procesů provozu vozidel a dopravy
 • prostředek k zefektivnění (přepravy, práce a času řidičů, využívání vozidel, zdrojů, kapacit…)
 • z reálných dat identifikuje, kde se „plýtvá“ a příležitosti, kde optimalizovat a trvale dosáhnout úspory
 • podklady pro management, kde a jak optimalizovat, šetřit anebo zda je potřeba investovat
 • výkonnostní analýzy a vytíženost flotil pro rozhodování, implementaci změn, operativní řízení provozu

KOMPLETNÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ, S ČÍM VÁM SMART TDM POMÁHÁ