Elektronická kniha jízd systému Smart TDM

Pro někoho základ a konečná, pro jiného jen start…

Obsahuje a dokladuje veškeré údaje o jízdách automaticky. Nemusíte je pracně získávat od řidičů. Nemusíte riskovat chyby, spekulace a dochvilnost řidičů. Možná máte osobní zkušenost s papírovou evidencí oproti daty z elektronické evidence. Rozdíl je jasný …. Vše, včas a bez námahy. Spoléhat se na řidiče a korektní podklady v tabulkách nebo dokonce na papíře, to je již praxe minulého století …

Máte málo údajů? Jsou nepřesné? Stojí Vás hodně času získat a zpracovávat data? Naši klienti si bez knihy jízd už nedovedou představit provoz vozidel. A stále mají potřeby a požadavky, které naši knihu jízd odlišují a vylepšují …

V čem je kniha jízd jiná

 • způsob získávání dat
 • přesnost získaných dat
 • charakter reportů
 • množství a druh informací
 • vizualizace informací
 • uživatelské ovládání a úroveň správy
 • možnost úprav a vývoje
 • integrace s využívanými platformami např. Intranet, ekonomický software

Vlastnosti, výhody, možnosti knihy jízd

 • kontrola bez papírování
 • přesné informace o pohybu vozidel
 • informace v reálném čase i v historii
 • snížení administrativních nákladů
 • úsporu času
  (automatické generování, zpracování agendy jízd, příslušné záznamy, využití dat …)
 • detailní kontrola docházky, práce a využívání vozidla
 • doba provozu vozidla, práce přídavného zařízení
 • kontrola svěřeného vozidla i konkrétního řidiče
 • rozlišení druhu jízd, např. firemní a soukromá
 • lehké rozúčtování km
 • stavy tachometru, spotřeba, PHM v nádrži
 • import dat o čerpané PHM přes palivové karty
 • záznam tankování
 • integrace s ekonomickým softwarem
 • editace, tisk, exporty do více formátů

Kniha jízd pro osobní vozidla

elektronická kniha jízd pro osobní vozidlo

Kniha jízd při výkonu strojů

Elektronická kniha jízd při výkonu strojů

Kniha jízd pro nákladní vozidlo

Elektronická kniha jízd pro nákladní vozidlo