Sledování kamionů s predikcí AETR

AETR slouží k získání informací o současném stavu řízení jednotlivých vodičů a práci osádek vozidel. Údaje o době jízdy a bezpečnostních přestávkách zaznamenává tachograf, který v našem softwaru Smart TDM slouží i k identifikaci a přihlašování se řidičů. Analýza dat probíhá kontinuálně při každém novém stavu z tachografu. Kamionová doprava může být pro vás méně problematickou oblastí min. ve vztahu ke kontrolním orgánům pokud bezpečnosti provozu.

FUNKCE ZOBRAZUJE

 • poslední režim v tachografu s časovým razítkem
 • aktuální
 • odjezděný

čas řidiče.

 • denní dobu řízení
 • statistické údaje do minulosti

FUNKCE PŘEDPOVÍDÁ:

 • zůstávající čas řízení řidice
 • čas povinných přestávek

BENEFITY AETR ZE SW SMART TDM

 • „počítadlo“ přestávek pro dispečera – vyhodnocení denního odpočinku
 • přehled stavu a kontrola KM
 • přehled o aktivitě a odpočinku
 • bezpečnost a plynulost kamionové přepravy
 • vychází z legislativy EU
 • analýza dat podle řidiče bez ohledu na vozidlo, které obsluhuje

Nepřehlédněte! Důležitým faktorem pro korektní fungování systému a výpočtů je správaná interakce řidiče při práci s tachografem v zadávání parametrů.

Automatický a přesný souhrn údajů pro AETR

Sledování kamionů s predikcí AETR