Sledování vozidel v mobilních zařízeních

Monitoring dostupný v mobilních zařízeních bývá důležitým doplňkem systému pro sledování vozidel. Pro některé firmy, dle vykonávané činnosti, dokonce preferovanou nebo dostatečnou formou. Dostupných aplikací je vícero, rozdíl je v kvalitě a kvantitě poskytovaných údajů a ve formě jejich sběru a výstupu. Tyto kritéria je potřeba při výběru zohlednit, zejména z pohledu parametrizace a využívání informací. Mobilní přístup musí umožnit flexibilní reakci na změny a plnit nároky moderní logistiky.

Možnosti naší Android aplikace všeobecně:

 • evidence
 • identifikace
 • bezplatná on-line komunikace
 • organizace práce vozového parku
 • řízení a kontrola
 • integrovaná navigace
 • vizualizace různých stavů a událostí
 • individuální přístup k požadavkům zákazníka

Na co ji firmy využívají?

využití GX Android aplikace-Smart TDM

doprava a logistika

Plánování a řízení přeprav on-line. Dispečerské plánování a dohled. Elektronické plnění výkonů (stazka). Plánování, kontrola a optimalizace tras. Sledování návěsů (evidence/připojení/odpojení). Přepravy pasažérů autobusové dopravy.

obchod a služby

Vykazování naplánovaných jízd, zastávek, projetých tras. Management a kontrola úloh, obchodních schůzek… Kontrola manipulace se zbožím při rozvozech. Kontrola a management operací při pohotovostních zásazích v terénu.

energetika, ekologie, lesnictví

Logistika přeprav dřeva. Zjednodušení výkaznictví. Zautomatizování a zrychlení administrativních úkonů. Řízení a kontrola výkonů obslužných vozidel v terénu.

stavebnictví

Elektronické plnění výkonů (stazka). Organizace a kontrola práce. Přesné podklady pro fakturaci výkonů. Optimalizace jízd a neefektivních výkonů (úspora km, prázdné jízdy, prostoje).

svoz a likvidace odpadů

Dispečerské řízení a správa úloh řidičům. Organizace kapacit a vytíženosti vozidel. Podklady pro fakturaci služeb. Podklady ke stížnostem občanů. Podklady pro zkvalitnění služeb.

výroba a průmysl

Identifikace obsluhy. Kontrola stavu zařízení před začátkem práce. Kontrola úloh a manipulace obsluhy v rámci interní logistiky a skladování.

Přehled funkcí Smart aplikací

 • identifikace řidičů, autorizace a oprávněnost obsluhy
 • přihlášení řidičů, posádky, stewardů…(i více najednou)
 • zobrazení polohy a trasy vozidla
 • interaktivní chat dispečer-řidič, řidič-řidič
 • prvky komunikace jako v moderních smartphonech
 • posílání přeprav nebo úloh do vozidla
 • operativní řízení a reakce na změny podle aktuálního stavu v terénu
 • personifikace činností, výkazy a reporty práce řidičů
  (nakládka/vykládka/otevření dveří/jiné režimy a úlohy)
 • informace o stavu plnění úloh
 • elektronická stazka výkonů
 • zasílání dokumentů a podkladů on-line
 • navigace řidiče a hlášení odchylek od stanovené trasy
 • definice tras, zastávek a průjezdových bodů
 • kontrola stavu vozidla/stroje před začátkem práce
 • datová komunikace

Mobilní dispečink v aplikaci pro smartphony:

 • lokalizace vozidel nebo osob
 • zobrazení projeté trasy
 • přehled o vybraných provozních parametrech

Více o této jednoduché aplikaci GX Mobile TDM.

Výhody používání aplikací pro všechny

 • transparentnost a důvěryhodnost realizace přepravy
 • jednoduchá, rychlá a efektivní práce
 • kontrola přepravy/úloh v souladu se zadáním
 • okamžité informace, o kterých byste jinak nevěděli, nebo by byly nedostatečné
 • operativní plánovaní a koordinace informací podle aktuální situace
 • zjednodušení dispečerské činnosti
 • optimalizace rozvozů
 • přesné dokumenty a podklady včas
 • bezplatná komunikace
 • transparentní a kvalitnější úroveň komunikace se zákazníkem
 • preciznější kontrola vozidla z pohledu obsluhy řidiče a jeho manipulace např. se zbožím
 • zprostředkování informací také vašim klientům
 • úspora času, zdrojů, nákladů
 • vyšší bezpečnost, prevence ztrát a poruch
 • konfigurace aplikace podle potřeb provozu zákazníka