Sledování vytíženosti VZV a BOZP

Smart TDM nabízí funkce pro moderní přístup a řešení otázek mnohých firem při uplatňování lean managrmentu resp. hlavní nástroj efektivního řízení výroby nebo skladování.

Řešení a pomoc zákazníkům při:

 • zavádění lean metod
 • absenci přesných dat/implementace změn, rozhodování o investicích, údržba/
 • identifikaci a eliminaci plýtvání ve výrobě
 • potřebě vyřazování nebo nákupu techniky
 • optimalizaci procesů ve výrobě, skladování
 • poškozování prostorů, zboží
 • zvýšení bezpečnosti práce
 • zlepšení layotu ve výrobě a skladech
 • využívání formou pronájmu nebo přesouvání vozíků mezi provozy

Funkce monitoringu techniky v softwaru Smart TDM

 • přehled vytížené a nevytížené techniky
 • reálná práce a využití vozíků
 • přetěžování vozíků
 • efektivita jízd (zatížené vs. neužitečné jízdy)
 • vyhodnocení manipulace a práce obsluhy s vozíkem
 • statistické srovnání využití vozíků
 • pohyb vozíku a identifikace nárazů

Benefity funkcí monitoringu VZV ve výsledku:

 • efektivní využívání manipulační techniky
 • optimalizace interní logistiky
 • zlepšení manipulace, nakládek a expedice produktů
 • zlepšení produktivity
 • argumentace faktů díky přesným datům
  (Konkrétní příklad zákazníka, který v návaznosti na monitorování VZV navrhl přestavbu areálu pro plynulý materiálový tok a zvýšení kvality balení, díky tomu, že jsou výrobky po celou dobu zastřešené.)
 • prohloubení týmové práce
 • podklady pro hodnocení řidičů
 • zvýšené kvality a bezpečnosti
 • méně nehod a škod s identifikací viníků
 • komplexní zaměření nejen na produkci, ale i na zdroje

Všechny možnosti najdete v popisu produktů GX Store pro monitorování provozu VZV

Pár ukázek využití vzv ze Smart TDM

image_574srovnání využitelnosti při sledování ve Smart TDM