Styl jízdy řidičů v Smart TDM

Monitoring a kontrola stylu jízdy řidiče patří k žádaným funkcím softwaru Smart TDM. Monitorovací systém spolu s provozem vozidla sleduje i lidský faktor – jaký je kdo řidič nebo jak se chová na cestě k vašemu vozidlu. Výsledkem jsou vyhodnocení a důkazní přehled o jízdách, ale také transparentní podklady pro motivaci a odměňování řidičů, nebo kompletní analýza podle více kritérií.

Klíčové benefity služby:

 • identifikace chyb řidičů
 • zlepšení disciplíny řidičů
 • snížení spotřeby PHM
 • zvýšení životnosti vozidla
 • úspora nákladů na provoz vozidla
 • úspora nákladů na údržbu vozidla
 • méně pojistných událostí a incidentů vozidla
 • motivační faktor – statistiky a porovnání jízd vozidel, řidičů
 • doplňkové informace při optimalizaci vozidel
 • zvýšení bezpečnosti na cestách

Styl jízdy pomohl k vyřešení motivace řidičů a snížil kritické faktory neekonomických jízd kamionů.

Ve společnosti PETROTRANS s.r.o. jsme implementovali k existujícímu řešení monitorování vozidel softwarové řešení sledování stylu jízdy. Naší úlohou bylo analyzovat chování a styl jízdy jednotlivých řidičů u více než 50 vozidel. V průběh implementace jsme vyřešili technické specifikace provozu a výstupních dat. Cíl byl jednoznačný, analyzovat jízdy s ohledem na úsporu nákladů a snížení bezpečnostního rizika na cestě.

Výsledky implementovaného systému:

 • analýza a nastavení stylu jízdy řidiče
 • výrazné zlepšení chování řidiče k technice
 • snížení spotřeby PHM, snížení nákladů PHM
 • nastavení transparentního systému odměňování a restrikcí řidičů na základě objektivních výstupů ze SW

SVĚDECTVÍ v případové studii STYLU JÍZDY řidiči kamionů

Ukázky reportů ze Smart TDM pro styl jízdy řidičů

Styl jízdy Smart TDM-srovnání brzdění vozidelStyl jizdy Smart TDM-srovnání a známkování jednotlivých vozidelStyl jízdy Smart TDM-rozložení rozjezdu vozidelStyl jízdy Smart TDM-přehled způsobu ježděníStyl jízdy Smart TDM-kontrola překročení rychlosti