Autoškoly

Certifikované identifikačné zariadenia pre autoškoly

USB ČÍTAČKA TOKENOV EVIDUJE BEZ CHYBY

pri používaní systému JISCD je nevyhnutné správne zadávať tokeny. Nesprávny číselný formát spôsobí to, že účastník nie je priradený ku kurzu. Mohlo by sa Vám zdať, že systém „nefunguje“, ale on len potrebuje dostávať  pre spracovanie korektné dáta. Riešenie vieme doplniť o USB zariadenie, aby sme pomohli klientom ľahšie a bezchybne manažovať tokeny (ID Dallas kľúče).

Výborná pomôcka

 • Užívateľ pri manuálnom nahrávaní môže eliminovať nežiadúce omyly zvýšenou pozornosťou. S použitím čítačky má istotu, že sa čísla budú nahrávať absolútne správne.
 • Aj keď sa Dallas kľúč používa z rúk do rúk, znova a znova, čítačka eviduje číselné kódy trvalo. Načíta čísla aj keď začnú byť voľnému oku už ťažšie čitateľné.

Opäť jednoduché riešenie

 • Čítačka sa iba pripojí k počítaču cez USB port bez použitia externej aplikácie.
 • Potom stačí priložiť kľúč a číslo sa vyčíta do otvoreného textového súboru.
 • Čítačka zabliká, čo automaticky signalizuje správne načítanie.
 • Na počítači stačí mať k tomu Microsoft Windows XP alebo novšiu verziu.
 • Vyčítané čísla Dallas kľúčov sú takto korektné, evidované na jednom mieste a vo formáte, ktorý určite sprehľadní a spresní vašu agendu.

Kontaktujte nás teraz a získajte tohto skvelého pomocníka za zvýhodnených podmienok do konca januára!

BA, TT – 0918 506 711    NR,TN – 0917 345 385    BB, ZA – 0917 851 114    KE,PO – 0905 487 092

Certifikát technickej spôsobilosti

Vážení majitelia autoškôl,
GX SOLUTIONS, a.s. je oficiálnym certifikovaným poskytovateľom identifikačných zariadení pre povinnú výbavu v autoškolách na základe:

a. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-002 vydané dňa 20.5.2016
b. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/2016-002 vydané dňa 20.5.2016

Splnili sme všetky legislatívne a technické požiadavky podľa § 5a zákona č.93/2005 Z.z. o autoškolách. Zariadenia prešli testami kompatibility na komunikáciu a integráciu dát so systémom JISCD a výsledkom sú:

a. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/20160506/V004783
b. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/20160506/V004783

Zariadenia do vozidiel sú vhodné pre všetky typy výcvikových vozidiel.

Za 19 rokov existencie patríme k najväčším domácim dodávateľom GPS monitoringu a telematiky. Naše telematické jednotky sú typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. Umožňujú veľkú variabilitu funkcií s veľkými možnosťami pre rôzne typy a veľkosti flotíl.
Je nám cťou byť vaším partnerom už aj pre povinné vybavenie autoškôl a tešíme sa na spoluprácu.

Povinné legislatívne zmeny pre autoškoly

  • Každá autoškola musí mať do konca novembra 2016 nainštalované zariadenia vo výcvikových vozidlách, na trenažéroch a v učebniach, podľa vyhlášky č. 45 MDVaRR SR platnej od 1.1.2016.
  • Identifikačné zariadenie do vozidiel má podľa ustanovení zákona plniť záznamovú, identifikačnú, monitorovaciu a komunikačnú funkciu v rovine poskytovania a posielania dát do JISCD.
  • Identifikačné zariadenie pre učebňu a trenažér má podľa ustanovení zákona plniť záznamovú, identifikačnú a komunikačnú funkciu v rovine poskytovania a posielania dát do JISCD.
  • Zariadenia musia pred schválením spôsobilosti prejsť testom kompatibility programového vybavenia s cestným informačným systémom JISCD.
  • Zariadenia musia byť po otestovaní schválené na používanie vydaním certifikátu od MDVaRR SR.
  • Okrem testovania kompatibility musia byť identifikačné zariadenia typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

DIGITÁLNA AUTOŠKOLA JISCD

V rámci prípravy na nové fungovanie si autoškola môže vopred vyskúšať aj prácu v prostredí JISCD.
  • Do poradovníka DEMO prostredia sa môže zaregistrovať každá autoškola. Neovplyvňuje to členstvo či nečlenstvo v SKVZA, ani dodávateľ identifikačných zariadení, ktorého si autoškola vyberie.
  • Rozhoduje rýchlosť a záujem autoškoly. Počet testovacích kont je totiž obmedzený na 150 a priraďujú sa na základe poradovníka. Platnosť konta je obmedzená na 14 dní, aby mal každý možnosť systém JISCD si vyskúšať.
  • Je vhodné, ak už má autoškola nainštalované identifikačné zariadenia, ale nie je to podmienkou. Ide o odporúčanie, pretože bez týchto zariadení je možné otestovať čiastočne obmedzenú funkcionalitu bez prenášaných údajov.

 

Najbližie termíny sú už v auguste a v septembri. Kapacity sú stále voľné, ale postupne sa napĺňajú.
Zaregistrujte sa na portáli www.jiscd.sk/autoskoly/demo

Nové povinné vybavenie autoškoly

Technická základňa autoškoly musí byť doplnená o nasledovné vybavenie:

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla

 • on-line monitoruje priebeh praktických jázd
 • identifikuje účastníkov kurzu – osobitne žiaka a inštruktora s potvrdením identifikácie
 • on-line monitoruje jazdy na autocvičisku
 • vyhodnotí pripojenie prívesného vozíka
 • monitoruje a ukladá dáta o jazdách, trasách a hodinách výučby
 • pevná inštalácia vo vozidle
 • automatické posielanie dát do JISCD

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

 • identifikuje inštruktora
 • identifikuje všetkých účastníkov v učebni
 • identifikuje účastníkov na trenažéri
 • osobitná identifikácia žiaka a inštruktora s potvrdením identifikácie
 • identifikácia prebehne na začiatku aj na konci hodiny
 • automatické posielanie dát do JISCD

Popis tejto služby

Identifikačné zariadenie vo vozidle, v učebni a na trenažéri zabezpečujú zber dát, komunikáciu s jednotným informačným systémom v cestnej doprave a poskytovanie dát do JISCD. V učebniach a na trenažéroch sa nevyžaduje internetové pripojenie a nevznikajú tak náklady na IT vybavenie. Súčasťou služby je záznam a archivácia dát s dátovým paušálom na prenos dát na servery.

Obsluha zariadení

Používanie systému bude znamenať pre žiakov a inštruktorov iba priloženie identifikačného čipu, tzv. Dallas kľúča, k snímaču zariadenia. Všetky dáta budú spracovávané automaticky v integrácii s prostredím systému JISCD. Naše zariadenia sú nenáročné na prevádzku, bez potreby manuálneho zásahu. Celý systém je autonómny vzhľadom na technické požiadavky a úpravy aj do budúcnosti. Zariadenia sú vyrobené z kvalitných komponentov a pripravené aj na implementáciu nadstavby – GPS monitoringu prevádzky vozidla s tým istým zariadením.

Benefity zo zákona v praxi

 • splnenie povinnej identifikácie dát z vodičského kurzu
 • absolútny prehľad účastníkov a priebehu kurzu
 • on-line monitoring pohybu výcvikových vozidiel
 • sledovanie odjazdených kilometrov, trás a časov
 • presné záznamy z cvičných jázd a hodín na trenažéri a v učebni
 • jednoduchšia kontrola, riešenie a analýza prevádzkových udalostí

GPS pre autoškoly má zlepšiť:

 • kvalitu výcviku a výučby
 • kontrolu priebehu vodičského kurzu
 • vykazovanie jázd
 • prípravu budúcich vodičov
 • evidenciu predpísaných legislatívnych parametrov vodičského kurzu

PREČO SI ZÁKAZNÍCI VYBERAJÚ NÁS

 • komplexné služby pod jednou strechou
 • dostupnosť v každom regióne
 • bohaté referencie a overiteľné odporúčania
 • náš systém získal Fleet Awards 2011 v kategórii Najlepší elektronický/telematický systém
 • vlastné zázemie a tím – poznáme problematiku detailne a v požiadavkách klienta či legislatívy sme flexibilní
 • sme špecialisti na vývoj softvérových a hardvérových riešení
 • poctivý a individuálny prístup – zákazníka vnímame v kontexte dlhodobej spolupráce
 • technicky a užívateľsky jednoduché riešenie
 • forma prenájmu s platením len za poskytnutie služby, aj forma kúpy zariadení

 • pevná montáž zariadení
 • používanie bez dotykového displeja
 • identifikácia žiaka a inštruktora rozlíšená svetelnou a vizuálnou signalizáciou
 • nezávislosť identifikačného zariadenia pre učebňu a trenažér na wifi
 • recyklovateľné tokeny – kľúče odolné voči fyzickému poškodeniu
 • záručný aj pozáručný servis
 • podpora telefonicky aj on-line
 • školenia, konzultácie, technická pomoc
 • rovnaké zariadenie možno aktivovať o monitoring vozidla bez nutnosti výmeny

Doplnkové benefity monitoringu

Popis tejto služby

S rovnakým identifikačným zariadením možno aktivovať aj monitoring vozidla. Súčasťou služby je záznam rozličných prevádzkových veličín a stavov vozidiel, dátový paušál na prenos dát na servery a používanie softvéru pre vyhodnocovanie a reporty. Autoškola získa nielen automatickú elektronickú knihu jázd a možnosť uplatniť si, podľa zákona, 100% výdavky pri nadspotrebe vozidla. V poplatku je aj licencia, mapové podklady, bezplatné upgrady, kompletná správa dát a funkcionality podľa výberu klienta.

Jednoduchá a poctivá administratíva

 • automatická elektronická kniha jázd
 • mesačné vyúčtovanie vozidiel
 • správa servisných udalostí a nákladov
 • prepojenie na najrozšírenejšie ekonomické softvéry

Komplexný prevádzkový záznam

 • stav vozidla a informácie o jazdách on-line
 • rozlíšenie firemných a súkromných jázd
 • zobrazenie a rekonštrukcia histórie jázd
 • stav tachometra, rýchlosť, otáčky a iné parametre
 • analýza štýlu jazdy
 • analýza dát dostupných aktiváciou CAN-u
 • detekcia a on-line upozornenia na rôzne prevádzkové udalosti
 • oblasti – riadený pohyb, tankovania, parkovanie

Spotreba paliva

 • automatický import tankovaní
 • stav v nádrži a aktuálna spotreba (aktiváciou CAN-u)
 • kontrola nákladov na PHM
 • uplatnenie nadspotreby paliva na vozidlo vybavené GPS na základe §19 zákona č. 60/2009 Z.z.

Úspora nákladov

 • z kontroly manipulácie s PHM
 • zo šetrnejšieho vedenia vozidla s vplyvom na údržbu a jeho životnosť
 • z odbúrania nepovolených jázd a zneužívania vozidla
 • zo zníženia najazdených km
 • zo zautomatizovanej administratívy

Popri identifikácii požadovaných parametrov zo zákona monitoring prináša množstvo ďalších výhod a funkcií pre komplexnejšie riadenie prevádzky vozidiel.

SKÚSENOSŤ s monitoringom

„GPS monitoring používame pri našej práci každý deň. Je to nevyhnutný nástroj pre komfort riadenia celej autoškoly.“ načína výhody p. Lučan z našej najväčšej autoškoly. „Máme elektronickú knihu jázd, čo nám výrazne šetrí čas a kapacity. Máme presnú evidenciu km a ľahko z toho vyúčtujeme súkromné jazdy. Odpadlo veľa administratívnej práce. Informácie z monitoringu slúžia aj pri objasňovaní škodových udalostí. Prehľad o čerpaní PHM je ďalšou výhodou systému. Výrazným benefitom je uznanie nadspotreby. Koniec koncov je to téma, ktorú tiež umožnil zákon. GPS systém už dávno pomáha, preto sa novely zákona a zmien neobávame. Pri počte áut, aký máme, je sledovanie polohy vozidiel nevyhnutné. Naši inštruktori aj vozidlá sú pod dohľadom už dávno. Čaká nás osadenie podľa vyhlášky aj na trenažéry a do učebne. Dúfame, že nové výstupy zo systému ešte viac odľahčia administratívnu záťaž. Celá myšlienka podporí tých, ktorí svoju činnosť robia naozaj dobre.“

Osvedčenia

Infolist pre autoškoly

Technický produktový list – výcvikové vozidlo

Technický produktový list – učebna a trenažér

Správa o teste – výcvikové vozidlo

Správa o teste – učebna a trenažér

Osvedčenie – vozidlo

Osvedčenie – učebna a trenažér

VOP platne od 02.06.2016

Legislatívny rámec

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

"Cena jest tym, za co płacisz. Wartością jest to, co dostajesz" /Warren Buffett/