MONITORING URZĄDZENIA

Praca i wykorzystanie sprzętu produkcyjnego

Monitorowanie pracy maszyn

Budownictwo, leśnictwo, rolnictwo

WYDAJNOŚĆ PRACY I DOKUMENTACJA

Monitorowanie pozycji online; Przegląd urządzeń na placu budowy; Historia podróży na mapie; Elektroniczny rejestr podróży; Identyfikacja operatora; Monitorowanie godzin pracy silnika; Zróżnicowanie czasu pracy i bezczynności; Definicja obszarów przemieszczania się; Wizualizację parametrów roboczych, takich jak prędkość, poziom paliwa, działanie silnika, czasy, przestoje itp.); Poziom paliwa w zbiorniku

MONITORING OSPRZETU POJAZDU

Pomiar zewnętrznych wejść i czynności urządzeń pomocniczych; Rejestracja operacji i upływających godziny pracy; Monitorowanie zużycia sprzętu, wykonanie i analiza zabudowy oraz identyfikacja kosztów

PRECYZYJNY MONITORING ZUŻYCIA PALIWA

Pomiar poziomu paliwa w zbiorniku paliwa; Zużycie i stan paliwa z protokołu FMS; Poziom paliwa w zbiorniku; Wykrywanie podejrzanych zmian i kradzieży nawet przy wyłączonym silniku; Rejestracja zużycia paliwa (dla urządzeń pomocniczych, przebieg, czas bezczynności, godziny pracy silnika)

ZARZĄDZANIE DANYMI I KONSERWACJA POJAZDU

Miesięczne przeglądy na pojazd; Elektroniczny rejestr podróży; Import danych dotyczących tankowania i oceny zużycia paliwa; Eksport danych w różnych formatach; Wymiana danych z oprogramowaniem finansowym; Okresy serwisowania i planowanie inspekcji z ustalonymi powiadomieniami bez ograniczania działania.

OSTRZEŻENIA I ALARMY ZDARZENIOWE

 • Niechciane i nieautoryzowane ruchy maszyny
 • Podejrzanie zmniejszenia poziomu paliwa lub kradzieży
 • Nieupoważniona obsługa maszyn lub operacje związane z paliwem
 • Przekroczony limit prędkości lub odległości

 • Czasowy znacznik i praca urządzeń dodatkowych
 • Nieupoważnione otwieranie drzwi
 • Ostrzeżenia i indywidualne ustawienia dla kolejnych parametrów

APLIKACJA DLA PRZEGLĄDU DYSPOZYTORA

PLANOWANIE ZADANIA, ORGANIZACJA I WERYFIKACJA

OPERACYJNE UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA Z PERSONELEM OPERACYJNYM W TERENIE

RAPORT TRYBÓW PRACY

IDENTYFIKACJA, NAWIGACJA I PLANOWANIE W JEDNYM MIEJSCU

KONFIGURACJA I DOSTOSOWANIE WEDŁUG POTRZEB

ZALETY Z MONITORINGU MASZYNY

 • Widoczność i analiza pracy w czasie rzeczywistym
 • bezpieczeństwo pracy
 • Zastąpienie niekompletnej lub nieprawidłowej dokumentacji papierowej raportami elektronicznymi
 • Zwiększona produktywność maszyn dzięki powiązaniu wydajności z wynagrodzeniem
 • Dowód wykonanych czynności i pracy

 • Uproszczone administrowanie i poprawa szybkości przetwarzania danych
 • Statystyki wykorzystania i eksploatacji maszyn
 • Pomiar i zarządzanie zużyciem paliwa
 • Ochrona przed nieuprawnionym napełnianiem i użytkowaniem paliwa
 • Ochrona przed kradzieżą i nadużyciami

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA I FUNKCJA SPECJALNA

SYSTEM WYDAWANIA PALIWA – APH

Opracowaliśmy rozwiązanie zapobiegające kradzieży paliwa i szczegółowe raporty na temat wydanego paliwa.
 • Rejestracja tankowania ze zbiorników prywatnych
 • Data i godzina tankowania, czas i lokalizacja
 • Rejestracja paliwa podczas tankowania

 • Identyfikacja osoby przeprowadzającej tankowanie
 • Identyfikacja pojazdów, które mogą być tankowane tylko przez osoby upoważnione

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

"Cena jest tym, za co płacisz. Wartością jest to, co dostajesz" /Warren Buffett/