MONITORING URZĄDZEŃ MIEJSKICH

Monitoring pojazdów komunalnych i zimowego utrzymania dróg

MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA POJAZDÓW I URZĄDZEŃ

Gospodarka odpadami, ekologia, usługi techniczne

PRZEGLĄD I REJESTRACJA PRACY

Monitorowanie położenia GPS; Elektroniczny rejestr podróży; Przegląd historii tras; Obsługa na określonych trasach i na określonych stanowiskach; Raporty dotyczące godzin pracy i przebiegu; Lokalizacja; Identyfikacja kierowcy; Stan pojazdu (prędkość, poziom paliwa, zatrzymania, przestoje, praca itp.)

MONITORING URZĄDZEŃ DODATKOWYCH

Rejestrowanie zewnętrznych wejść; Rejestrowanie aktywności urządzenia pomocniczego; Stan online na mapie; czas pracy; Przebieg i licznik godzin pracy, monitoring zużycia, raporty z działalności (posyp, płużenie, zbiór, koszenie itp.)

KONTROLA I OCHRONA PALIWA

Pomiar poziomu paliwa w zbiorniku; Monitorowanie zużycia; Monitorowanie poziomu paliwa nawet przy wyłączonym silniku; Przyjęcie kolejnych danych przez połączenie z FMS; Wykrywanie podejrzanych zmian poziomu paliwa; Tankowania lub powiadomienia o spadku poziomu paliwa

MONITORING KONTENERÓW

Identyfikacja pojemników na odpady, monitorowanie pozycji i ruchu; Monitorowanie przeładunku kontenerów; Monitorowanie aktywności rozładunku; Rejestracja i zarządzanie odpadami; Połączenie z kamerą

ZALETY MONITORINGU URZĄDZEŃ

 • Godziny pracy i monitorowanie pracy urządzeń
 • Wizualizacja ruchu w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie przez dyspozytora i bezpłatna komunikacja z kierowcami
 • Statystyki wykorzystania pojazdów
 • Monitorowanie pracowników (obecność w miejscu pracy, praca)

 • Ulepszone podejście do pojazdów firmy
 • Precyzyjne raporty z prowadzonych działań
 • Raporty jakości usług dla ogółu społeczeństwa
 • Zarządzanie paliwem, konsumpcja, zapobieganie kradzieży

MONITORING W SŁUZBIE DLA MIESZKAŃCÓW

 • Dokumenty administracyjne u dostawcy usług – linia publiczna
 • Walidacja i weryfikacja informacji publicznej
 • Rachunkowość działalności i dokumenty księgowe

 • Kontrola jakości usług
 • Szybka naprawa niewłaściwej pracy
 • Proste zarządzanie pojazdem przy rejestracji kosztów

CO I GDZIE MOŻNA MONITOROWAĆ

 • Pojazdy komunalne i urządzenia zbierające odpady
 • Zagęszczarki i niszczarki
 • Urządzenia do czyszczenia dróg i zamiatania
 • Zimowe pojazdy i maszyny do konserwacji dróg
 • Cysterny i pojazdy sanitarne

 • Kontenery na odpady
 • Pojemniki na odpady
 • Kontenery na złom
 • Konserwacja terenów zielonych, koszenie
 • Zarządzanie oświetleniem publicznym
 • Kompostownie, urządzenia do utylizacji odpadów, oczyszczalnie ścieków

APLIKACJA MOBILNA DLA DYSPOZYTORÓW

– organizacja pracy w terenie i kontrola operatora
– monitorowanie trybu pracy, nadzór nad wykonywaniem zadań
– bezkosztowa komunikacja online
– operacyjne użytkowanie pojazdu
– planowanie trasy i nawigacja w jednym
– elektroniczna książka jazd

POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM BIZNESOWYM

 • spolupráca so systémami odpadového hospodárstva
 • dáta pre ekonomickú agendu
 • výmena dát s využívaným softvérom

 • prispôsobenie výstupov a reportov na mieru
 • dostupnosť a rýchlosť informácií, úspora pracovných síl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

"Cena jest tym, za co płacisz. Wartością jest to, co dostajesz" /Warren Buffett/