MONITORING CIĘŻARÓWEK

Monitorowanie ciężarówek i logistyka transportu towarowego

KLUCZOWE FUNKCJE MONITOROWANIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

MONITORING TRIP GPS

Lokalizacja on-line GPS; Identyfikacja kierowcy; Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym; Przegląd podróży i statystyki; Elektroniczny rejestr podróży; Stan pojazdu i parametry eksploatacyjne online; Monitorowanie podróży i archiwizowanie; Tworzenie przestrzeni niestandardowej i kontrola ruchu; Zarządzanie POI i interaktywne wyszukiwanie na mapie

TACHOGRAF I PRZEWIDYWANIE AETR

System umożliwia automatyczną identyfikację kierowcy, odczyt danych z tachografu, a tym samym zgodność z AETR zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki późniejszej prognozie AETR dyspozytor ma również podgląd tego, jak długo kierowca może jeszcze jechać i dokąd aktualnie jest w stanie dotrzeć. Możliwość zdalnego odczytu karty kierowcy przyczynia się do oszczędności czasu. Dzięki tym informacjom dostęp do zautomatyzowanych i dokładnie obliczanych diet dla pracowników

DIETY I ZADANIA ADMINISTRACYJNE

Automatyczne obliczanie dziennych świadczeń; Proste przetwarzanie płac; Dokumenty księgowe; Integracja z oprogramowaniem księgowym; Elektroniczny rejestr podróży; Rozliczanie usług na podstawie prawidłowej dokumentacji transportowej; Zarządzanie kosztami pojazdu – paliwo; Serwisowanie; ubezpieczenie…

MONITOROWANIE PALIWA

Pomiar poziomu paliwa w zbiorniku; Bezpieczeństwo zbiorników paliwa; Przegląd zużycia paliwa; Analiza i obliczanie zużycia paliwa w zależności od rodzaju wykonywanej pracy; Zużycie i stan paliwa z FMS; Rejestruje każdy ruch w zbiorniku paliwa nawet przy wyłączonym silniku; Ochrona przed stratami i kradzieżą; Wywołuje alarm w przypadku podejrzanego spadku poziomu; Import danych z dokumentów uzupełniających

ZARZĄDZANIE I KONTROLA TRANSPORTU

Mobilne oprogramowanie biurowe w samochodzie

 • Obszerne informacje o transporcie
 • Przegląd u dyspozytora i zarządzanie zadaniami kierowcy
 • Bezpłatna komunikacja z kierowcą nawet w roamingu
 • TIR planowanie podróży i weryfikacja online
 • Zarządzanie transportem i raportowanie

 • Wydajność działania – elektroniczna rejestracja
 • Zintegrowany system nawigacyjny
 • Uproszczone zarządzanie transportem i szybkie rozliczanie
 • Ujawnienie informacji stronom trzecim

MONITORING PRZYCZEPY, PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

 • Identyfikacja i zarządzanie przyczepami
 • Czasowy znacznik podłączenia i odłączenia przyczepy
 • Monitorowanie temperatury przestrzeni ładunkowej
 • Wykrywanie otwarcia drzwi
 • Niższe koszty (kary, nieprawidłowe funkcjonowanie, utrzymanie)

STYL JAZDY KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK

Zachowanie kierowcy względem korzyści, motywacji i oszczędności

 • Styl jazdy i analiza pojedynczych kierowców
 • Identyfikacja typowych błędów jazdy
 • Optymalizacja ograniczenia prędkości i nieekonomiczne prowadzenie pojazdu
 • Zużycie paliwa i spadek kosztów

 • Oszczędności w ukrytych kosztach, takich jak bezczynność
 • Zwiększenie żywotności pojazdów
 • Przestrzeganie określonych kryteriów i ograniczeń w oparciu o obiektywne wyniki
 • Bezpieczniejsze podróże i ruch drogowy

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU

 • Weryfikacja zdefiniowanych parametrów bezpieczeństwa (prędkość, zużycie paliwa, określona pozycja i ruch)
 • Stan drzwi i bezpieczeństwo
 • Aktywacja alarmu w różnych stanach (otwieranie drzwi, utrata paliwa, zmiana temperatury, nieautoryzowany ruch …)
 • Ochrona pojazdów w obszarach niezabezpieczonych

 • Mechaniczne bezpieczeństwo zbiornika paliwa przy użyciu małego sita
 • Wykrywanie otwarcia zbiornika paliwa
 • Zapobieganie niepożądanym incydentom i szybsza interwencja

MONITORING POJAZDU W TIMOCOM

Wymiana danych z platformą TC eMap w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa. Użytkownicy tej aplikacji mogą monitorować swoje pojazdy używając rozwiązania telematycznego w powszechnie znanym środowisku bezpłatnego wyszukiwania i wymiany towarów.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA I FUNKCJA SPECJALNA

MONITORING TRANSPORTU DREWNA

Opracowaliśmy to rozwiązanie na potrzeby naszych klientów, którzy zażądali dokładnych dokumentów rozliczeniowych dla swoich dostawców, aby zoptymalizować transport w mieście na drogach załadunku i utrzymać kontrolę nad ilością drewna i jego pochodzeniem.

 • Identyfikacja podróży
 • Przegląd parametrów pracy (pozycja, prędkość, początek i koniec podróży, zatrzymania itp.)
 • Kluczowe dane logistyczne (pochodzenie drewna, historia załadunku i rozładunku, podróże, opóźnienia …)
 • Skuteczne zarządzanie załadunkiem i rozładunkiem
 • Precyzyjny dokument rozliczeniowy i kontrola kosztów

 • Wizualizacja i przetwarzanie danych dostarczanych przez różnych dostawców GPS
 • Przetwarzanie danych logistycznych we współpracy z innym oprogramowaniem
 • Zgodność GPS z monitorowaniem w przypadku transportu dla wielu klientów

CZY DA SIĘ FUNKCJONOWAĆ BEZ MONITORINGU POJAZDÓW?

Jesteś pewien, że możesz działać bez informacji. Bądź szczery z samym sobą. Kto nie musi posiadać i używać informacji? Aby wymieniać dane między biurem a pojazdem, Ty i Twoi klienci, kierowcy bez danych w czasie rzeczywistym i historii floty pojazdów, mierzalnych, prawdziwych i istotnych, nie możesz poznać rzeczywistych kosztów. Trudno pracować i oszczędzać bez dobrego źródła informacji, np. Monitorowania. Nigdy nie możesz być pewien, gdzie i ile straciłeś pieniędzy oraz co powoduje niepotrzebne koszty. Dostęp i łączenie informacji jest kluczem do efektywnej i produktywnej pracy floty przynoszącej stałe oszczędności w kosztach operacyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

"Cena jest tym, za co płacisz. Wartością jest to, co dostajesz" /Warren Buffett/