MONITORING WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Monitorowanie urządzeń manipulacyjnych dla lean logistics

O MONITORINGU WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Gromadzi dane, dokumenty, informuje i weryfikuje

LOKALIZACJA ONLINE

Monitorowanie pozycji; Natychmiastowa identyfikacja lokalizacji; Monitorowanie trasy i historii, optymalizacja ruchu; Analiza zwizualizowanych danych na mapie i stanów pracy, Wyświetlanie na mapie zakładowej monitorowanych obiektów.

OBSŁUGA

Logowania i autoryzacje operatora; Identyfikacja kierowcy i obsługi; Zapobieganie prowadzeniu przez osoby nieupoważnione; Logowanie pomaga oceniać wyniki pracowników; Wykrywanie przeciążenia wideł; System wpływa na odpowiedzialność pracowników

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Obsługa urządzeń i obsługa towarów; Monitorowanie wibracji i kolizji z powiadomieniem online; Szybkie rozwiązanie problemów i natychmiastowa reakcja; Przestrzeganie ograniczeń ruchu i prędkości

SKUTECZNOŚĆ UŻYTKOWANIA

Przegląd stanu i pozycji technologii przeładunku; Zagregowane informacje dotyczące podróży; Elektroniczny rejestr podróży; Ocena wydajności, zdolności i planowania wykorzystania

W JAKIM OBSZARZE ZNAJDZIECIE POPRAWĘ?

Kiedy należy monitorować floty pojazdów

Duża ilość wskaźników logistycznych w ciągu kilku minut
 • Pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym
 • Organizacja pracy, zwiększona produktywność, mniejsze defekty
 • Poprawa efektywności logistyki i precyzji planowania
 • Zwiększony poziom bezpieczeństwa, wyposażenia i obsługi towarów
 • Zwiększona działalność, motywacja i wydajności personelu
 • Administracja i raporty, dokładność przejrzystość danych
 • Wykorzystanie wózków widłowych, optymalizacja wydajności; Wymiana, zakup lub rozmieszczenie sprzętu
 • Potencjalne oszczędności zasobów i pieniędzy
 • Wypadek, utrata, uszkodzenie, naprawa, przestoje i identyfikacja przyczyn incydentu

  • OBNIŻANIE KOSZTÓW

   Do 6% redukcji floty

  • Kolizje

   Do 50% redukcji silnych uderzeń

  • EFEKTYWNOŚĆ

   Do 14% wzrostu efektywności działania

 • UTRZYMANIE

  Do 15% redukcji kosztów utrzymania

 • NIEEKONOMICZNE JAZDY

  Do 18% redukcji nieefektywnych podróży

 • ZUŻYCIE GAZU

  Do 5% redukcji rocznego zużycia gazu rocznie

KORZYŚCI Z MONTAŻU SYSTEMU DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Dla każdego typu wózka widłowego i każdego producenta
 • Dokładne raporty, uproszczenie administracji
 • Zwiększone zdrowie i bezpieczeństwo
 • Planowanie floty i kontrola inwestycji
 • Dobra praca, wydajność i zdyscyplinowanie operatorów
 • Zwiększona jakość obsługi materiałów
 • Zarządzanie pracą, planowanie i kontrola
 • Ciągły przepływ materiału
 • Ujawnianie incydentów paliwowych i natychmiastowe rozwiązania
 • Efektywne działania logistyczne
 • Poprawa procedur załadunku i wysyłki
 • Optymalne wykorzystanie zasobów operacyjnych
 • Zmniejszenie liczby wypadków, strat, bezczynności i przestojów
 • Oszczędności związane z utrzymaniem urządzeń
 • Stałe oszczędności w kosztach
 • Integracja z innym oprogramowaniem korporacyjnym

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA I FUNKCJE SPECJALNE

MONITORING ELEKTRYCZNYCH ŻURAWI

Obsługa i bezpieczeństwo pracy

OPERACJE

Identyfikacja i rejestracja osób obsługujących. Rejestracja czynności obsługi za pomocą danych czasowych i przestrzennych. Natychmiastowa identyfikacja sprawcy w przypadku incydentu, wraz z wymaganą interwencją operacyjną. Dokumenty wynagrodzeń i optymalizacji pracowników.

WYKORZYSTANIE

Monitorowanie pracy żurawia poprzez monitorowanie jego ruchów w każdej z trzech osi. Wyróżnieniepracy w opcji załadowanej i bezczynnej oraz wykazanie czasu bezużytecznego przestoju. Parametry wydajności, intensywność i porównanie wykorzystania w odpowiednich zmianach roboczych lub w określonych okresach.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo autoryzowanych operatorów w celu zapobiegania wypadkom, nieprawidłowego działania i zmniejszenia strat materialnych. Blokowanie nieuprawnionych osób i obsługi. Wpływ na wykorzystanie i oszczędności.

DLACZEGO MONITORING WÓZKÓW WIDŁOWYCH JEST POTRZEBNY W FIRMIE ?

Aby uzyskać więcej inoformacji dotyczących innych rozwiązań telematycznych, kliknij tutaj

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

"Cena jest tym, za co płacisz. Wartością jest to, co dostajesz" /Warren Buffett/